Palkkahallinto

Henkilöstö- ja palkkahallinto osaavissa käsissä | Turku, Kaarina, Piikkiö

Yhä enemmän myös meidän asiakkaat ovat pyytäneet meitä hoitamaan palkkahallintoaan, mikä johtuu mm. työlainsäädännön ja työehtosopimusten monimutkaisuudesta, määräaikavelvoitteista ja asioiden hoidon digitalisoitumisesta.

Palkanmaksun hoitaminen on yritykselle tai yrittäjälle hyvin raskas hoidettava, minkä johdosta sen ulkoistaminen antaa monesti yrittäjälle tarvittavaa vapaa-aikaa oman itsensä hoitamiseen.

Palkkahallinnon ulkoistaminen varmistaa sen, että palkanlaskijalla on tiedossaan viimeaikaisin lainsäädäntö ja ohjeet, palkat ovat ajallaan maksettavissa ja viranomainen saa tarvittavat tiedot kuukausittain määräaikana.. Meidän tulee huolehtia siitä, että palkanmaksu ei viivästy esim. yrittäjän oman loman aikaan.

Ota yhteyttä